Înapoi în site
Login

Termeni și condiții

Subscripții

Termeni și Condiții …………………..ro

Aceşti termeni şi condiţii, care pot fi amendaţi din când în când, se aplică direct sau indirect (prin impterniciti) tuturor serviciilor noastre disponibile online, prin e-mail sau telefon. Prin accesarea, căutarea şi utilizarea website-ului nostru sau a aplicaţiei pe platformă (numite în continuare ˝Platformă˝), confirmaţi şi sunteţi de acord că aţi citit, înţeles şi aţi fost de acord cu toţi termenii şi condiţiile precizate mai jos (inclusiv declaraţia de confidenţialitate).

Aceste pagini, conţinutul şi infrastructura acestor pagini oferite de noi prin acest website sunt în proprietatea, operate şi furnizate de …………………………………. SRL. şi sunt furnizate doar pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial (B2C), conform termenilor şi condiţiilor de mai jos. Relația pe care o avem cu Partenerii nostri este guvernată de termeni și condiții separate, care guvernează relația comercială (B2B) pe care o avem cu fiecare dintre acești Parteneri. Fiecare Partener acționează într-o manieră profesională vis-à-vis de ………………………. (atât pentru relația business-to-business ("B2B"), cât și pentru relația business-consumator ("B2C"). Vă rugăm să rețineți că Partenerii pot avea, pot declara aplicabile și/sau pot solicita (acceptarea) - pe lângă politicile și informațiile importante afișate pe website, proprii termeni și condiții și reguli ale casei pentru folosirea, accesarea și consumarea serviciului (care ar putea include anumite repudieri și limitări de răspundere).

1. Scopul și natura Serviciului nostru

Prin Platformă/site, noi (………………….. şi partenerii afiliaţi) oferim o platformă online/site prin intermediul căreia Partenerii/Clientii - în conduita profesională de business (de ex. B2C sau B2B) - pot să facă reclamă, să promoveze și/sau să-si ofere serviciile şi prin care vizitatorii Platformei pot descoperi, căuta, rezerva, cumpara, inchiria sau plăti

Când vă oferim un serviciu de intermediere, informaţia pe care o transmitem este bazată pe informaţiile pe care Partenerii/Clientii ni le transmit nouă. Ca atare, Partenerii/Clientii care își promovează serviciile pe Platformă primesc un acces la sistemele noastre prin care sunt exclusiv responsabili pentru actualizarea informaţiilor referitoare la preţuri, disponibilitate, politici și condiții şi alte informaţii relevante care sunt publicate pe Platforma noastră. Deşi utilizăm aptitudini corespunzătoare şi grijă în executarea serviciilor noastre , nu vom verifica dacă şi nu garantăm că toate informaţiile sunt exacte, complete sau corecte, nici nu putem fi făcuţi răspunzători pentru orice eroare (incluzând erori tipografice sau evidente), orice întreruperi (fie că se datorează oricărei defectări (temporare şi/sau parţiale), reparaţii, actualizări sau întreţineri ale Platformei noastre sau altele), pentru informaţii inexacte, înşelătoare sau neadevărate, sau netransmiterea informaţiilor. Fiecare Partener/Client pentru care intermedium un serviciu rămâne responsabil tot timpul pentru exactitatea, integritatea şi corectitudinea informaţiilor (descriptive) (incluzând preţuri, politici și condiții şi disponibilitate) prezentate pe Platforma noastră.  

Serviciile noastre sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală şi non-comercială. De aceea, nu aveţi permisiunea de a revinde, folosi, copia, afişa, salva sau reproduce orice conţinut sau informaţie, software, servicii disponibile pe Platforma noastră pentru orice activitate sau scop comercial sau competitiv.

2. Preţuri

Accesul la Platforma/site este asigurat gratuit de catre …………………………………………pentru toti Beneficiarii.

3. Politica de Confidenţialitate și Cookie-uri

…………………………………….. vă respectă intimitatea. Consultati Politica de confidenţialitate și Cookie-uri pentru informaţii suplimentare.

4. Corespondenţă si Publicitate

Prin completarea unui formular de contact, sunteţi de acord să primiţi (i) un e-mail/sms pe care vi-l vom trimite imediat dupa incheierea operatiunii de inregistrare, care conține informații cu privire la inregistrarea dumneavoastră, (ii) un e-mail/sms de reamintire inainte de data selectata de dumneavoastra pentru serviciul rezervat prin utilizarea Platformei şi (iii) un e-mail/sms care vă va fi trimis imediat după confirmarea prestarii serviciului de catre ……………………………sau de catre un Partener/Client, prin care veţi fi invitat să completaţi formularul nostru de evaluare ale serviciilor oferite de Partener/Client. Vă rugăm citiți politica noastră de confidențialitate și cookie-uri pentru mai multe informații despre cum vă putem contacta.

Pentru a vă finaliza şi securiza inregistrarea trebuie să vă folosiţi adresa corectă de e-mail. Nu suntem responsabili sau nu răspundem pentru (şi nu suntem obligaţi să verificăm) adresele de e-mail greşite, scrise cu greşeli sau incorecte sau numerele de telefon (mobil) sau de card de credit greşite.

Orice reclamație sau plângere împotriva ……………………………… trebuie să fie depusă cu promptitudine, dar în orice caz, în termen de 7 de zile de la data programată a consumării serviciului. Orice reclamație sau plângere depusă după expirarea perioadei de 7 de zile poate fi respinsă.

Partenerul/Clientul declara ca isi manifesta in mod expres acordul de vointa ca acesta poate sa fie mentionat de catre ………………………………. SRL si partenerii acestuia in scop publicitar sau/si de promovare a site-ului ai a serviciilor oferite.

Partenerul/Clientul declara ca a luat la cunostinta si accepta ca site-ul……………………………….. poate aloca spatii publicitare diferitilor colaboratori si parteneri, inclusiv altor Clienti, in scopul promovarii bunurilor si serviciilor obiect al activitatii desfasurate de acestia.

5. Afisarea rezultatelor cautarii in Platforma  

………………………………..ro desfășoară si programe preferențiale de parteneriat, permițând anumitor Parteneri/Clienti care îndeplinesc și mențin termenii programelor preferențiale să fie afișaţi înaintea celorlalţi Parteneri/Clienti.Clientii preferaţi sunt marcaţi cu un simbolul distinctiv, iar în schimb pentru poziția ridicată în clasament.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

…………………………...ro are proprietatea exclusivă asupra tuturor drepturilor, titlurilor şi intereselor asupra şi pentru (toate drepturile de proprietate intelectuală asupra) (designului şi funcţionalităţilor (inclusiv infrastructurii)) Platformei pe care serviciul este oferit şi nu aveţi dreptul să copiaţi, publicaţi, promovaţi, vindeţi, integraţi, utilizaţi, combinaţi sau folosiţi în alt mod conţinutul sau marca noastră fără permisiunea noastră expresă, în scris.  

Partenerul /Clientul declara ca intelege ca Platforma/Site-ul reprezinta creatia intelectuala si proprietatea …………………………SRL si/sau a partenerilor acesteia.

Beneficiarul intelege si accepta ca, prin inregistrarea sa in cadrul Platformei/site-ului si utilizarea sa, in conformitate cu prezentul Contract, nu dobandeste niciun drept cu privire la aceasta, inclusiv, dar fara a se limita la drepturi de autor si drepturi de proprietate intelectuala.  

Orice copiere, reproducere sau redistribuire a Platformei este interzisa, inclusiv copierea sau redistribuirea pe alt server sau folosirea acesteia in scopuri comerciale sau de productie.

Orice tentativa de accesare neautorizata a Platformei si a infrastructurii pe care aceasta ruleaza va fi pedepsita conform legii in vigoare.

In cazul in care aduceti atingeri dreptului de autor asupra Platformei, recunoscut ………………………. SRL sau/si partenerilor acesteia, veti suporta sanctiunile prevazute de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a altor acte normative in materie, in vigoare.

Orice utilizare ilegală sau oricare dintre acţiunile sau comportamentele menţionate anterior vor constitui o încălcare materială a drepturilor noastre de proprietate intelectuală (inclusiv a drepturilor de copyright şi baze de date).

7. Diverse

Legea romana este legea aplicabila prezentului Contract.

În măsura permisă de lege, acești termeni și condiții, precum și furnizarea serviciilor noastre, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația romana, iar In situatia ivirii unui litigiu intre parti, acestea se obliga sa depuna intreaga diligenta in vederea unei solutionari amiabile. In situatia in care, partile nu ajung la o intelegere amiabila, litigiul va fi dedus spre justa solutionare instantei de judecata competenta material in a carei raza teritoriala isi are sediul ………………………………. SRL.

În cazul în care orice prevedere a acestor termeni şi condiţii este sau devine invalidă, neaplicabilă sau neobligatorie, veţi rămâne sub obligativitatea tuturor celorlalte prevederi ale acestora. În acest caz, prevederile invalide vor fi totuşi aplicate pe atât pe cât permite legislatura în vigoare şi veţi fi cel puţin de acord să acceptaţi un efect similar cu cel al prevederilor invalide, neaplicabile sau neobligatorii, coform conţinutului şi scopului acestor termeni şi condiţii.

Cu privire la limitările stabilite în aceşti termeni şi condiţii, şi în limita permisă de lege, vom fi răspunzători numai pentru pagube efectiv suportate, plătite sau acumulate de dumneavoastră din cauza unei deficienţe în îndeplinirea serviciilor noastre, până la o sumă maximă din costul total al programarii dumneavoastră.

Cu toate acestea şi în limitele permise de lege, nici noi, nici unul dintre angajaţii, reprezentanţii, subsidiarii, companiile noastre afiliate, distribuitorii, partenerii afiliaţi, împuterniciţii sau alte părţi implicate în crearea, sponsorizarea, promovarea sau punerea la dispoziţie a website-ului şi conţinutului său nu vor fi responsabili pentru:  

⦁ orice pierdere sau pagubă punitivă, specială, indirectă sau importantă, orice pierdere de profit, de contract, pierdere sau păgubire a reputaţiei şi al bunului renume;

⦁ orice inacurateţe legată de informaţii (descriptive) (inclusiv preţuri, disponibilități şi clasificări) ale Partenerului/Clientului care sunt prezentate ca disponibile pe Platforma noastră;

⦁ serviciile executate sau oferite de Partener/Client;  

⦁ orice pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, importante sau punitive) plătite sau suportate de dumneavoastră, produse de, apărute ca urmare a sau în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau de întârzierile Platformei noastre;

⦁ orice alte pagube, pierderi sau costuri (directe, indirecte, speciale, rezultate sau punitive) suferite, produse sau plătite de dumneavoastră, fie datorită unor acte (legale), erori, încălcări ale legii, neglijenţe (crase), comportament neadecvat benevol, omisiuni, neexecutare, reprezentări defectuoase, prejudiciu sau răspundere strictă sau atribuibilă (total sau parţial) Partenerului/Clientului sau altor parteneri de afaceri ai noștri (inclusiv angajaţilor, directorilor, agenţilor, reprezentanţilor sau companiilor lor afiliate) ale căror servicii sunt puse (direct sau indirect) la dispoziție, oferite sau promovate pe sau prin intermediul Platformei, incluzând orice anulare (parţială), supraprogramare, grevă, forţă majoră sau orice alt eveniment mai presus de controlul nostru.

…………………………..ro nu își asumă răspunderea pentru utilizarea, validitatea, calitatea, ajustarea, adecvarea și dezvăluirea cuvenită a serviciului oferit de Client și nu face nicio declarație, garanție sau condiții de orice fel în acest sens, indiferent dacă este implicită, legală sau nu. Recunoașteți și sunteți de acord că Partenerul/Clientul ales de dumneavoastra pentru serviciul programat este singurul responsabil și își asumă toată responsabilitatea și răspunderea în legătură cu serviciul prestat (inclusiv garanțiile și declarațiile făcute de Client).  

Încărcând fotografiile/imaginile în sistemul nostru certificaţi, garantaţi şi sunteţi de acord că deţineţi copyright-ul asupra acestora şi că sunteţi de acord ca ……………………...ro să poată folosi fotografiile/imaginile încărcate pe website-ul său şi în aplicaţiile mobile. Prin încărcarea acestor fotografii/imagini, persoana care le încarcă acceptă responsabilitatea morală şi legală completă asupra tuturor revendicărilor făcute de terţe părţi, datorită utilizării şi publicării de către …………………………...ro a acestor fotografii/imagini. ………………………...ro nu deţine şi nu aprobă fotografiile/imaginile încărcate. Fidelitatea, corectitudinea şi dreptul de a folosi toate fotografiile/imaginile sunt asumate de persoana care le-a încărcat şi nu este responsabilitatea ……………………ro. Persoana care a încărcat fotografiile garantează că acestea nu conţin virusuri, cai troieni, fişiere infectate şi că nu conţin materiale pornografice, ilegale, obscene, ofensatoare, nepotrivite sau faţă de care se poate obiecta şi că nu încalcă drepturile nici unei terţe părţi (drept de proprietate intelectuală, copyright, drept la intimitate). Orice fotografie/imagine care nu întruneşte criteriile de mai sus nu va fi afişată şi/sau poate fi îndepărtată/ştearsă de ……………………………...ro, oricând şi fără notificare anterioară.

 

8. Informarea partilor

Partenerul/Clientul isi asuma ca informatiile si documentele furnizate catre …………………….. SRL sunt corecte, complete si reale, cunoscand prevederile legale referitoare la consecintele unor declaratii false si inselaciunea în conventii, prevazute de art. 326 şi 244 Cod Penal.

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

S.C. ………………………….. S.R.L., cu sediul in …………………………..str…………………………., nr……, sect./jud…………………………, are grijă de intimitatea dumneavoastră și dorește să vă simțiți apărați pe platforma noastră. Documentul de mai jos, care conține explicațiile datelor pe care le colectăm vine în întâmpinarea acestor așteptări. Mai jos veți afla cum sunt colectate informații, care anume și cum vor fi folosite de către noi. De asemenea, veți ști să vă apărați sau să vă securizați contul.

Această politică de confidențialitate se aplică doar pe site-ul …………………………………………………………. și pe site-urile subsidiare (………………………………………………………………………………………………………………………….).  

Nu acoperim informațiile colectate de site-urile terțe, inclusiv cele partenere sau care au cumpărat spațiu de publicitate pe site-ul nostru.

Site-ul ………………………………. conține și link-uri către alte site-uri. Dacă dați click pe un material de pe alt site promovat de noi, nu răspundem pentru setările lor de intimitate. Vă recomandăm să citiți politica lor de confidențialitate în momentul când citiți informații de pe acestea.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.  

În legătură cu toate solicitările legate de datele dvs., de protecţia datelor în cadrul societăţii S.C. ……………………………… S.R.L sau orice întrebare/reclamație pot fi adresate către adresa de email: office@pias.ro

Scopul prelucrării datelor îl reprezintă:  

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către S.C. …………………………………..S.R.L. sunt următoarele:

Comunicare prin e-mail.  

Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje pe căsuța poștală electronică. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletterele noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage abonarea de la newsletter oricând doriți.

Comunicare prin telefon/sms

Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă trimite comunicări prin mesaje tip sms sau va putem cotacta telefonic.Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Vă puteți retrage acordul pentru acest tip de comunicare oricând doriți.

Publicitate.  

Paginile noastre vor afișa reclame, multe dintre ele fiind influențate de opțiunile selectate de dumneavoastră și de preferințele de pe site și de pe conturile conexe. De exemplu, folosind informațiile colectate prin cookies, informațiile demografice de pe site-urile terțe și activitatea dumneavoastră pe site, putem să publicăm reclame care ar putea fi relevante preferințelor dumneavoastră (vezi Politica privind fișierele cookies). Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a menține accesul gratuit la website-urile noastre dar fără a ne afecta activitatea financiară.

Abonamente/Comenzi online.  

În scopul furnizării serviciilor și efectuării plăților în baza contractelor relevante (inclusiv a abonamentelor), vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care abonații sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Analiză statistică.

Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Control al comportamentului.  

………………………….ro este o comunitate a dezbaterii civilizate. Putem să folosim datele dumneavoastră personale pentru a împiedica orice activitate ilegală, interzisă pe site sau care lezează activitatea celorlalți pe site.

Concursuri.

În legătură cu participarea dumneavoastră la diferitele concursuri organizate prin intermediul website-urilor noastre, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, în scopul selecționării câștigătorilor, alocării premiilor și centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum și al comunicării cu dumneavoastră și alte persoane în legătură cu cele de mai sus. Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al S.C. ………………………………….. S.R.L.sau pe executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte (de exemplu, când completați un formular de înscriere la un astfel de concurs) ori pe consimțământ, în cazul datelor cu caracter sensibil.

In aceleași condiții cu cele arătate, în funcție de caracterul sau natura unui anumit concurs, putem, de asemenea, să publicăm fotografiile, înregistrările video, înregistrările audio sau înregistrările audiovizuale cu dumneavoastră.

În cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail ………………………………………………... Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

 

 CARE SUNT DREPTURILE TALE?

• Dreptul de retragere a consimtamantului;

In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, iti poti retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@pias.ro cu subiectul „retragere consimtamant”.

• Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

• Dreptul de a te adresa justitiei;

• Dreptul de acces;

Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare;

Ai dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);

In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara intarzieri nejustificate.

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii;

Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

• Dreptul la portabilitatea datelor

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa

Nu ai acest drept in cazul in care decizia:

(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre tine si un operator de date;

(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimtamantul tau explicit.

CUM ITI EXERCITI DREPTURILE

Pentru a-ti exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail office@pias.ro

 

Ce date sunt stocate de S.C ………………………………….. S.R.L.?

Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice  

În cazul accesării paginii noastre de internet, browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare, ) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experientei dvs, pe site.  

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și le vom trata ca atare.  

 Stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personale

Datele pentru serviciul newsletter.  

La înregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele Dvs. sunt utilizate de S.C. ………………………. S.R.L  în scopuri promoţionale și de marketing. Utilizarea încetează de îndată ce renunţaţi la serviciul newsletter. Puteţi renunţa oricând la serviciul newsletter prin dezabonare.

Datele contului de utilizator.

La inregistrarea ca utilizator pe site colectam: nume, prenume, sau pseudonimul dorit, email, fotografie, daca asociati un cont de pe o rețea de socializare avem acces la adresa profilului dvs de pe respectiva rețea de socializare. Puteți să renunțați la contul dvs. Prin trimiterea unui email la adresa ……………………..

Abonamente/Comenzi online.  

În vederea încheierii unui abonament sau a plasarii unei comenzi se  colectează urmatoarele date: nume, prenume, vârstă, adresă, nr telefon, adresă de email.  

Utilizarea de cookie-uri  Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs.  

Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail office@pias.ro

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.  

Perioada de păstrare a datelor personale

Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului și termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa  office@pias.ro.

Securitatea datelor

Pagina noastră de internet şi celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva accesului, modificării sau difuzării datelor Dvs. de către persoane neautorizate precum şi împotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.  

Este necesar să trataţi în permanenţă cu confidenţialitate datele Dvs. de acces şi să închideţi fereastra de browser când terminaţi vizitarea paginii noastre de internet.  

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizăm proceduri tehnice de criptare. Puteţi identifica transmiterea de date criptate (https) prin afişarea unui simbol de închidere, de ex. afişarea unui simbol de cheie sau lacăt în bara de statut a browser-ului Dvs.

Întrebari, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Nicio problemă, vă ajutăm cu placere.

Email: office@pias.ro

Noi partile declaram ca atat Termenii si Conditiile cat si Politica de confidentialitate au fost agreate numai dupa ce au fost citite in integralitate, le-am inteles si le-am acceptat efectele juridice.

 

Cookies

Site-ul Farul Constanța foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord